Energie uit uw buurt!

Samen aan de slag met duurzame energie in Prins Alexander

Energiebesparing aanpakken met de hele straat of zelfs buurt. Goedkoper én leuker!

De energietransitie is in volle gang, ook in het Rotterdamse Prins Alexander.
Alex Energie is een initiatief van, voor en door bewoners in Prins Alexander. Alex Energie wil allereerst energie
besparen en daarnaast zoveel mogelijk energie opwekken met duurzame (hernieuwbare) bronnen: zon, aarde en water.
De opbrengst komt ten goede aan de bewoners die daaraan meewerken en aan maatschappelijke organisaties in Prins Alexander.
Alex Energie heeft geen commercieel oogmerk en is niet uit op andere winst dan winst voor de buurt en het klimaat.