Ga naar de inhoud

Hulp gezocht!

Veel van onze vrijwilligers helpen bewoners graag met het verduurzamen van hun woning, PaneelDelen of andere activiteiten. Door de groei van Alex Energie is er steeds meer noodzak voor ondersteuning achter de schermen. Kom jij ons helpen?

Administratie, website, communicatie en bestuur. Het zijn de vacatures die nu op onze website staan. We zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers, bij voorkeur woonachtig in Rotterdam Prins Alexander, om deze taken in te vullen.

Meestal kosten de werkzaamheden gemiddeld een paar uur per week, vanuit je huis, op de tijdstippen die jou uitkomen. Met andere vrijwiligers overleg je, soms online, soms live. Je hebt veel ruimte om je eigen takenpakket samen te stellen, altijd in samenspraak. Waar nodig zullen we je begeleiden. Bij Alex Energie is er voldoende kennis, informatie, ervaring en cursusaanbod beschikbaar om je hierin helemaal thuis te laten voelen en je te laten ontwikkelen.

Ben jij degene die ons hierbij kan helpen? Of ken je iemand in je omgeving die interesse heeft? Laat het ons weten via onze secretaris (secretaris@alexenergie.nl) of het contactformulier.