Wij zijn alex energie!

Enthousiaste bewoners en experts vrijwillig aan de slag met duurzame energie in Prins Alexander

Alex Energie is een initiatief van bewoners die vinden dat we minder energie moeten gaan gebruiken en dat de energie die we nodig hebben duurzaam is en bijdraagt aan de brede duurzame ontwikkeling van Prins Alexander. Dat doen we door samen te werken met andere organisaties en door zelf het initiatief te nemen om de energietransitie te versnellen. 

Er zijn tal van mogelijkheden om Prins Alexander duurzamer te maken. Alex Energie zet zich hiervoor in.
Alex Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Energie besparen

Gezamenlijk en lokaal
opwekken van elektriciteit

Duurzame warmte en
koeling generen

(zie foto hieronder)

Welkom bij ons enthousiaste team van actieve leden! Het zijn er natuurlijk meer, maar niet iedereen wou op de website. We hopen u zo spoedig mogelijk weer live te kunnen ontmoeten, naast het video-vergaderen! Elk actief lid kan uiteraard zelf bepalen welke taken hij / zij oppakt. Sommige leden zijn goed in netwerken, anderen in financiën, complexe zon-opbrengst calculaties maken, warmte-processen bestuderen, met bewoners praten, etc. Het is ook erg inspirerend om van elkaar te leren, en natuurlijk wordt er ook vaak gelachen!    

Update: nieuwe secretaris: Tanja Morsheim

We danken Paul Steinmann voor alle moeite en inzet tijdens zijn functioneren als secretaris. Gelukkig heeft Paul aangegeven wel gewoon actief te blijven voor Alex Energie. We zijn verheugd te melden dat Tanja Morsheim nu taken overneemt als bestuurslid / secretaris! 

 Het huidige bestuur is onbezoldigd en bestaat uit: 

Donald van den Akker
Voorzitter

Ger van Os
Penningmeester

Tanja Morsheim
Secretaris