Bestuur van alex energie

Graag stellen we het bestuur voor:

Het huidige bestuur is onbezoldigd.

Indien er interesse is onder actieve leden om ook zitting te nemen in het bestuur, dan horen we dat graag. 

Donald van den Akker
Voorzitter

Ger van Os
Penningmeester

Tanja Morsheim
Secretaris