Ga naar de inhoud

Collectieve actie inkoop zonnepanelen afgesloten

De actie van Alex Energie voor de collectieve inkoop van zonnepanelen is in het najaar van 2023 afgsloten. Hierbij zijn 60 woningen voorzien van 568 zonnepanelen. Een vervolgactie in 2024 wordt voorbereid.

In de zomer van 2023 heeft Alex Energie in samenwerking met Buurkracht een actie opgezet waarbij woningeigenaren in de gelegenheid werden gesteld om via Alex Energie zonnepanelen te kopen. Alex Energie had hiervoor een aantrekkelijke prijs afgesproken met het bedrijf SolarNRG die ook enkele informatiebijeenkomsten hierover verzorgden.

Uiteindelijk zijn 60 woningen voorzien van in totaal 568 zonnepanelen. Er worden momenteel nieuwe acties voorbereid. Vier buurten in Prins Alexander hebben zich hiervoor al gemeld. Ook interesse? Laat het ons weten: contact@alexenergie.nl.