Wij zijn alex energie!

Samen aan de slag met duurzame energie in Prins Alexander

Alex Energie is een initiatief van bewoners die vinden dat we minder energie moeten gaan gebruiken en dat de energie die we nodig hebben duurzaam is en bijdraagt aan de brede duurzame ontwikkeling van Prins Alexander. Dat doen we door samen te werken met andere organisaties en door zelf het initiatief te nemen om de energietransitie te versnellen.
Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Energie besparen

Gezamenlijk en lokaal
opwekken van elektriciteit

Duurzame warmte en
koeling generen

Er zijn tal van mogelijkheden om Prins Alexander duurzamer te maken. Alex Energie zet zich hiervoor in.
Alex Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Vacature: secretaris

We zijn dringend op zoek naar een nieuwe (onbezoldigde) secretaris in ons bestuur. ben jij lid van Alex Energie en heb je enige affiniteit met maken die bij de formele positie van een verenigingssecretaris horen, dan komen we graag in contact met jou! Als driekoppig bestuur zijn de lijntjes kort en de maandelijkse vergaderingen kort, bondig en gezellig. 

Het huidige bestuur is onbezoldigd en bestaat uit: 

Donald van den Akker
Voorzitter

Ger van Os
Penningmeester

Paul Steinmann
Secretaris