Wij zijn alex energie!

Samen aan de slag met duurzame energie in Prins Alexander

Alex Energie is een nieuw bewonersinitiatief. Het doel is om de bewoners en bedrijven van het gebied Prins Alexander bewuster en actiever te maken op het gebied van duurzaamheid. En dat samen met de hele straat of buurt waar u woont. Goedkoper én leuker dus voor alle inwoners van Prins Alexander die zich aanmelden!  Alex Energie heeft hierbij de volgende pijlers:

Energie besparen

Gezamenlijk en lokaal
opwekken van elektriciteit

Duurzame warmte en
koeling generen

Er zijn tal van mogelijkheden om Prins Alexander duurzamer te maken. Alex Energie zet zich hiervoor in.
Alex Energie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Het voltallige enthousiaste bestuur bestaat uit:

Donald van den Akker
Voorzitter

Ger van Os Penningmeester

Paul Stijnmann
Secretaris

Rieks Weerman
Energieadviseur

Dirk ten Have
Adviseur