SAMEN AAN DE SLAG MET DUURZAME ENERGIE

Impressie van de Alex Energie bewonersbijeenkomst op 3 februari 2020 

Na slechts enkele maanden voorbereiding heeft het team van Alex Energie op 3 februari
zich gepresenteerd aan de bewoners van Prins Alexander. Op een erg regenachtige avond kwamen circa
300 bewoners naar het Techniek College Rotterdam aan de Prins Alexanderlaan 55. Hier konden ze voor concrete informatie terecht bij stands van Alex Energie over warmtescans, zonnepanelen, energiecoaches en buurtcollectieven. Ook was er informatie van de gemeente Rotterdam, Next Generation Woonwijk en de Green Business Club Prins Alexander.
Kookpunt liet zien dat pannenkoeken bakken op inductie net zo makkelijk (en lekker!) is. Studenten van het conservatorium zorgden voor de muzikale omlijsting en Circus Rotjeknor maakte de boel onveilig met hun speelse kunsten. De gastvrije ontvangst werd geheel verzorgd door leerlingen van het Zadkine College.
 

In een kort inhoudelijk deel op het podium interviewde gespreksleider Floor Cornelisse achtereenvolgens voorzitter Donald van den Akker, wethouder Arno Bonte, transitieprofessor Jan Rotmans en TCR directeur Henrik Stevens. Allen benadrukten het belang van initiatieven als Alex Energie voor het slagen van de energietransitie.

 

Wat leverde het op? 

Na deze avond is Alex Energie een vereniging met 67 leden. Daarbij hebben 20 bewoners aangegeven
over een lidmaatschap na te gaan denken. Twee bezoekers willen zich graag actief in gaan zetten voor Alex
Energie. Er blijkt een grote informatiebehoefte bij de bezoekers: rond de 40 mensen willen meer informatie over
Alex Energie (45), warmtescan (44), zonnepanelen (38), buurtaanpak (39) en Energiecoach (19). De 60 bezoekers die
de moeite namen om de enquête in te vullen waardeerden de bijeenkomst met een 8. 

Naast deze concrete aantallen is de naamsbekendheid van Alex Energie uiteraard toegenomen.
De huis-aan-huis verspreiding van de flyers en de aandacht via het Algemeen Dagblad, RTV Rijnmond en
de Stadskrant in de Havenloods dragen daar aan bij.
 


Wat gebeurde er hierna?
 

Meteen de zaterdag na 3 februari heeft een evaluatie
met het team plaats gevonden en daaruit zijn de volgende stappen gekomen: 

Allereerst zijn alle vragen die zijn gesteld ten aanzien van o.a. zonnepanelen door het team van Alex Energie beantwoord.
Met het Techniek College Rotterdam is overleg geweest over de inzet van leerlingen voor het maken van de warmtescans. 

Een jaarplanner wordt opgesteld met alle activiteiten en acties en intern
zijn er binnen Alex Energie 
3 werkgroepen geformeerd:

 

1. Woning & Buurt
In deze werkgroep wordt gewerkt aan de warmtescans en de inzet van energiecoaches. Daarnaast worden er
via deze werkgroep zogenaamde ‘Energy Party’s’ georganiseerd waarmee groepen buren komen tot een gezamenlijke aanpak. Over andere activiteiten wordt 9 maart een brainstormsessie georganiseerd.

 

2. Zon
Naast het beantwoorden van de concrete vragen is er overleg gestart met Woonstad en Havensteder omtrent een mogelijkheid om huurders gebruik te kunnen laten maken van de postcoderoosregeling. Ook is de ‘dakenjacht’ ingezet. Hiervoor wordt eerst een informatiepamflet opgesteld voor bedrijven met een mogelijk beschikbaar dak. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om maatschappelijk vastgoed te benutten, met name scholen en zorginstellingen. Aan Eneco is de vraag voorgelegd om een deel van het dak van Alexandrium 2 coöperatief beschikbaar te stellen.
 

3. Warmte & Koeling
Met NetVerder en Warmtebedrijf Rotterdam wordt verder gesproken over de
ontwikkelmogelijkheden van een coöperatief warmte & koude netwerk in Prins Alexander.

Tot dusver deze korte update. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen
en activiteiten van Alex Energie. Achter de schermen zijn wij hard aan het werk.

  Met warme groeten, 
Team Alex Energie