binnenkort nieuwe activiteiten! 

… 

 

Alex Energie bereidt momenteel diverse activiteiten voor op verschillende onderwerpen: 

Woning en Buurt
Als bewoner kun je al de nodige actie ondernemen om duurzamer te leven en minder energie te verbruiken. Dat is nog interessanter en leuker als je dat samen met je buurt doet. 

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

Energy Party’s: groepen bewoners gaan met elkaar in gesprek over hun energierekening.
Buurtteams: concreet samen aan de slag et de verduurzaming van de woning en de omgeving.
Energiecoach: mensen die u kunnen helpen met de voor u nuttige energiebeslissingen.
Warmtescan: inzicht in de energetische prestatie van uw woning.
Energieloket: een vraagbaak voor al uw energie gerelateerde vragen.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn energiebronnen die concreet zichtbaar zijn en direct stroom leveren. Afhankelijk van de energieprijzen en situatie is een zonnepaneel binnen 5-7 jaar weer terugverdiend. De periode daarna levert een zonnepaneel dus feitelijk gratis stroom. Dit willen we mogelijk maken voor alle bewoners (woningeigenaren en huurders) in Prins Alexander, ook als u geen eigen (of geschikt) dak heeft.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

Collectieve inkoop zonnepanelen.
Uw zonnepanelen op een dak ergens anders (scholen, bedrijven, etc).
Zonnepanelen op bezit van woningcorporaties.

Warmte en koeling

In Rotterdam wordt er volop voorgesorteerd op de verdere uitrol van warmtenetten. De voornaamste warmtebron daarbij is de restwarmte uit het havengebied, waaronder de Afvalverwerking. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de gemeente de wijken Het Lage Land en Prinsenland aangewezen als aardgasvrije proeftuinen. In Prinsenland is een eerste pilotgebied gepresenteerd die als eerste voorzien zal gaan worden van een warmtenet. Alex Energie vindt het belangrijk dat u als bewoner zeggenschap heeft over uw warmtevoorziening en dat u niet met hoge kosten wordt geconfronteerd. En dat ook de koeling van de woningen meteen wordt gerealiseerd.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

Excursie naar een inspirerend voorbeeld in Nederland.
Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een eigen warmte- en koudenet van en voor de bewoners.

Samenwerking

Als Alex Energie kunnen we het natuurlijk nooit alleen. De samenwerking met u als bewoner van Prins Alexander staat bij ons voorop. En de samenwerking met andere organisaties in Prins Alexander en de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben we ook het initiatief genomen om samen te werken met de andere energiecoöperaties in Rotterdam. En zijn we lid geworden van de landelijke brancheorganisatie Energie Samen.

Bekijk hier de foto’s die tijdens de energiemarkt zijn gemaakt door fotograaf Jan van der Ploeg

 Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over de nieuwe activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden.