We hadden 3 februari een vliegende start met een grote bijeenkomst met toespraken van onder andere wethouder Bonte.

Bewoners, onze partners en duurzaamheids-deskundigen ontmoetten elkaar hier. Het was een groot succes! Bekijk hier de foto’s van fotograaf Jan van der Ploeg en het verslag. 

Vele vragen die daar zijn gesteld ten aanzien van o.a. zonnepanelen zijn achteraf door het team van Alex Energie beantwoord.

 Met het Techniek College Rotterdam is overleg geweest over de inzet van leerlingen voor het maken van de warmtescans. Omdat het deze winter te warm was konden we deze scan’s helaas niet meer uitvoeren. Hopelijk gaat het komende winter weer lukken, want er is veel vraag naar en voor de leerlingen is het een hele nuttige praktijk ervaring.

 Tijdens de gezellige, via video conferencing gevoerde ALV hebben we o.a. het (flexibele) werkplan besproken met alle geplande activiteiten en acties. En gelukkig konden we het team van Alex Energie op sommige punten versterken.

 Op de achtergrond zijn we nu vooral heel druk bezig met overleg met verschillende (mogelijke) partners ten einde de onderwerpen “zon” en “warmte” een boost te geven. Zodra we daar openbaar over mogen communiceren laten we dat direct weten!

Alex Energie bereidt momenteel diverse activiteiten voor op verschillende onderwerpen: 

Woning en Buurt

Als bewoner kun je al de nodige actie ondernemen om duurzamer te leven en minder energie te verbruiken. Dat is nog interessanter en leuker als je dat samen met je buurt doet. 

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

  • Energy Party’s: groepen bewoners gaan met elkaar in gesprek over hun energierekening.
  • Buurtteams: concreet samen aan de slag met de verduurzaming van de woning en de omgeving.
  • Energiecoach: mensen die u kunnen helpen met de voor u nuttige energiebeslissingen.
  • Warmtescan: inzicht in de energetische prestatie van uw woning.
  • Energieloket: een vraagbaak voor al uw energie gerelateerde vragen.

Buurt en samenleving

Alex Energie heeft als doel om behaald rendement te herinvesteren in de samenleving van Prins Alexander. Hiertoe zijn veel maatschappelijke organisaties in ons gebied in kaart gebracht.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn energiebronnen die concreet zichtbaar zijn en direct stroom leveren. Afhankelijk van de energieprijzen en situatie is een zonnepaneel binnen 5-7 jaar weer terugverdiend. De periode daarna levert een zonnepaneel dus feitelijk gratis stroom. Dit willen we mogelijk maken voor alle bewoners (woningeigenaren, VVE’s en huurders) in Prins Alexander, ook als u geen eigen (of geschikt) dak heeft.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

  • Collectieve inkoop zonnepanelen.

Omdat veel mensen niet de mogelijkheid hebben zonnepanelen op een eigen dak te installeren zijn we op “dakenjacht” om bij scholen, bedrijven, en op bezit van woningcorporaties. Op dit moment praten we dan ook met verschillende woningcorporaties,winkel vastgoed eigenaren en scholen. We helpen de verschillende mogelijke partners ook met het doorrekenen van de mogelijkheden.

Warmte en koeling

In Rotterdam wordt er volop voorgesorteerd op de verdere uitrol van warmtenetten. De voornaamste warmtebron daarbij is de restwarmte uit het havengebied, waaronder de Afvalverwerking. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft de gemeente de wijken Het Lage Land en Prinsenland aangewezen als aardgasvrije proeftuinen. In Prinsenland is een eerste pilotgebied gepresenteerd die als eerste voorzien zal gaan worden van een warmtenet.
Alex Energie vindt het belangrijk dat u als bewoner zeggenschap heeft over uw warmtevoorziening en dat u niet met hoge kosten wordt geconfronteerd. En dat ook de koeling van de woningen meteen wordt gerealiseerd.

Alex Energie bereidt de volgende activiteiten voor:

  • Excursie naar een inspirerend voorbeeld in Nederland.
  • Vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een eigen warmte- en koudenet van en voor de bewoners.

Samenwerking

Als Alex Energie kunnen we het natuurlijk nooit alleen. De samenwerking met u als bewoner van Prins Alexander staat bij ons voorop. En de samenwerking met andere organisaties in Prins Alexander en de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben we ook het initiatief genomen om samen te werken met de andere energiecoöperaties in Rotterdam. En zijn we lid geworden van de landelijke brancheorganisatie Energie Samen.

Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over de nieuwe activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden.  

Pin It on Pinterest

Share This