Wijkactie Ommoord. Reactie op berichtgeving in AD

Recentelijk heeft de fractie van Leefbaar Rotterdam vragen gesteld over de wijkactie die Alex Energie momenteel uitvoert in Ommoord. Wij willen u, als deelnemer en/of lid, hier graag over informeren met onderstaande brief.

Open en transparant zoals u van ons mag verwachten. 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog nadere vragen hebben dan vernemen we dit graag via de email

“Geachte bewoners,
Recent heeft u in het Algemeen Dagblad kunnen lezen dat de fractie van Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College van B&W over onze wijkactie in Ommoord. Graag informeren wij u hier over.

Hoe zit de vork in de steel?
In 2019 en 2020 heeft de gemeente Rotterdam wijkacties uit laten voeren, o.a. in de wijk Prinsenland, om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen.
Om dergelijke wijkacties ook in andere wijken mogelijk te maken heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven waarna de vervolgopdracht is gegund aan HOOM. Dit is een landelijke organisatie met sterke relaties met Nederlandse energiecoöperaties. In de aanpak van HOOM wordt wanneer er een lokaal bewonersinitiatief aanwezig is, deze door hun ondersteund om tot een wijkaanpak te komen. Zo ook met de wijkactie in Ommoord waar Alex Energie in staat is gesteld door Hoom om bewoners te helpen met het verduurzamen van de woning.

De vragen van Leefbaar Rotterdam
Leefbaar Rotterdam suggereert door hun vragen dat de brief die u heeft ontvangen over de wijkactie in Ommoord, door Alex Energie is verzonden. Dat is niet het geval. Deze brief is huis-aan-huis door de gemeente Rotterdam verspreid met in de brief een verwijzing naar Alex Energie. Op deze manier
laat de gemeente zien dat ze deze wijkactie in Ommoord steunen. Ook laat de gemeente door deze brief zien dat ze vertrouwen hebben in de wijkactie met Alex Energie. De kosten die Alex Energie maakt voor de wijkactie in Ommoord worden vergoed door HOOM.

Over Alex Energie
Alex Energie is een bewonersinitiatief die als rechtspersoon de coöperatieve vereniging heeft gekozen. Hiermee wordt het mogelijk om als gezamenlijke bewoners ook actief te handelen en eventuele rendementen opnieuw te investeren in Prins Alexander. Alex Energie heeft momenteel 80 bewoners als
lid waarvan 15 leden op vrijwillige basis actief zijn. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun vrijwillige inzet. Alleen de projectleider ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op basis van een maatschappelijk tarief. Alex Energie legt hier transparant verantwoording over af aan haar leden. Onlangs heeft het bestuur ook verantwoording afgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Tot slot: na de eerste berichtgeving in het Algemeen Dagblad hebben we uiteraard contact gezocht met Leefbaar Rotterdam. We hopen dat dit op korte termijn zal resulteren in een positief gesprek.

Mocht er aanleiding toe zijn om u nogmaals te informeren dan zullen we dat zeker doen.”

flats die als eerste van het gas afgaan

Alex Energie is een onderzoek aan het starten naar de haalbaarheid van een duurzaam buurtwarmtenet in een deel van het Lage Land. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor subsidie voor zo’n onderzoek.

Huizen isoleren, stroom en warmte opwekken met zonne-energie, mogelijk met behulp van warmtepompen en opslag, een duurzaam buurtwarmtenet en huizen die comfortabeler zijn – is dat te doen zonder dat bewoners meer gaan betalen? 

Om dat uit te vinden gaan we beginnen met onderzoek in een klein aantal eengezinswoningen. Er zal een energiecoach langsgaan die deze woningen bekijkt en advies geeft over maatregelen die bewoners nu al zouden kunnen nemen om de energievraag – en dus de gasrekening! – omlaag te brengen. Maar men kan ook er voor kiezen af te wachten wat er uit het onderzoek komt, om eventueel wat later – en dan gezamenlijk – isolatiemaatregelen te nemen.

Als de subsidie doorgaat, zal Alex Energie samenwerken met een ingenieursbureau met ervaring in zo’n warmtenet, met een warmtebedrijf, met de koepels van coöperaties Energie van Rotterdam en Energie Samen (landelijk). Ook de gemeente is gevraagd deel te nemen in de stuurgroep van het onderzoek.

We verwachten de beslissing over de subsidie voor het jaareinde, en bij toekenning zal het volledige onderzoek in de eerste helft van 2022 uitgevoerd worden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?

Of woont u in Prinsenland, Lage Land of een andere wijk in Prins Alexander en wilt u meer weten over mogelijkheden van een buurtwarmtenet in uw buurt?

Stel uw vraag via deze website of met een mail aan: info@alexenergie.nl

Lees ook onze andere berichten: